آرشیو ماهانه: دسامبر 2017

رستوران کرکس‌ها در نپال

رستوران کرکس‌ها در نپال

[ad_1] خبرگزاری مهر: بعد از مرگ تعداد زیادی از کرکس ها طی سال های اخیر در کشور نپال به دلیل تغذیه از لاشه حیوانات مرده ای که داروی دیکلوفناک استفاده کرده بودند، دولت این...